Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Lemon art. Jacek Gutowski otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

szybkość i precyzja w jednym rozwiązaniu

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt polega na stworzeniu zaawansowanego systemu teleinformatycznego przyspieszającego i ułatwiającego obsługę partnerów biznesowych oraz usprawniającego ich komunikację. System umożliwiać będzie stosowanie przez Partnerów podpisu elektronicznego oraz wymianę danych za pomocą standardu EDI.
W ramach projektu powstaną 3 moduły;
 • moduł „Zamówień"
 • moduł „Sprzedaży hurtowej"
 • moduł „Statystyczno-analityczny"
System będzie wspierał następujące obszary:
 • możliwości automatycznego składania zamówień i pobrania dokumentów.
 • podglądu stanów magazynowych.
 • podglądu stanu rozliczeń między wnioskodawca a partnerami
 • możliwości automatycznego przyjmowania zamówień
 • generowania, przesyłania i elektronicznego podpisywania dokumentów
 • kontrolowania aktualnych stanów magazynowych
 • obsługi reklamacji
 • system motywacyjny (rabaty)
 • generowania raportów, statystyk, analiz na temat sprzedaży

Informacje o projekcie

 • Zasięg projektu: krajowy i międzynarodowy
 • Rynek docelowy: Polska i zagranica
 • Tytuł Projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe
  pomiędzy firmą Lemon art. Jacek Gutowski i Partnerami
 • Wartość dofinansowana: 269 158,54 PLN
 • Termin realizacji: 01/01/2014 – 31/03/2015